Disclamer

De informatie op deze website is van algemene aard. Het is geen vervanging van een consult of behandeling bij een (tand)arts of mondhygiënist.

Omdat iedere individuele gebitssituatiie uniek is, kan alleen een (tand)arts of mondhygiënist deze beoordelen en de juiste behandeling bepalen. Ook is de informatie op deze website ongeschikt om zonder advies van een (tand)arts of mondhygiënist een reeds ingezette behandeling te wijzigen of stoppen.

Alle informatie wordt vrijblijvend aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Betergebit  kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze website.

Links naar andere websites

Op deze website zijn links naar andere websites opgenomen. Deze links moeten niet als aanbeveling of steunbetuiging worden gezien.