Bacteriologisch onderzoek bij Parodontitis.

bij parodontitis is het soms aan te raden een microbiologisch onderzoek uit te laten voeren om uit te zoeken welke bacteriën onder uw tandvlees aanwezig zijn. Zo kunt u vervolgens op grond van het onderzoek een diagnose en een gerichte behandeling verwachten, eventueel met ondersteuning van antibiotica. Een tweede microbiologisch onderzoek na afloop geeft aan of verdere behandeling vereist is of dat alles weer in orde is.

Ook voorafgaand aan het plaatsen van implantaten kan het zinvol zijn om microbiologisch onderzoek uit te laten voeren om zo de kans op latere ontstekingen rondom de implantaat te verkleinen.

Tandplakmonsters afnemen

Met een dun papieren stift worden er monsters genomen van de tandplak die zich onder het tandvlees bevindt. Dit doet geen zeer.

Analyse van bacteriën op het laboratorium

De afgenomen monsters worden vervolgens opgestuurd naar een bacteriologisch laboratorium en door een team van deskundigen beoordeeld. Uw mondhygiënist krijgt op die manier een wetenschappelijk verantwoord advies om, indien nodig, de behandeling met antibiotica te ondersteunen.